Als u op één van deze vragen met JA heeft geantwoord dan bent u hier aan het goede adres want mijn werkzaamheden bestaan uit het helpen uw zaken te regelen zowel vóór als na overlijden. Ik kan u begeleiden en ontzorgen.
Uit ervaring weet ik dat dit de mensen een goed gevoel geeft en duidelijkheid en rust, veel rust. Een nalatenschapscoach is op een breed vlak deskundig, onafhankelijk en heeft geen binding met derden partijen.

Diensten

  • Nalatenschapscoaching bij overlijden

  • Nalatenschapscoaching bij leven


Bij overlijden

Indien een dierbare overlijdt, komt er voor u als nabestaande erg veel op u af. Er dient van alles te worden geregeld. Eerst natuurlijk de uitvaart, maar daarna moeten er ook allerlei zaken worden geregeld. Denk bijvoorbeeld aan het opzeggen/wijzigen van bankrekeningen, de verzekeringen, de huur of hypotheek, de verdeling van de nalatenschap. In deze voor u zware periode is dat niet gemakkelijk. Een nalatenschapscoach kan u in deze periode begeleiden, fungeren als aanspreekpunt en hulp bieden waar dat nodig is.

Het aanwijzen van een familielid, meestal de echtgenote/partner of het oudste kind, als executeur komt regelmatig voor. Echter, maar al te vaak blijkt dat hij of zij te weinig kennis van zaken heeft om dit in goede banen te leiden. Een nalatenschapscoach kan de executeur in deze periode begeleiden, fungeren als aanspreekpunt en hulp bieden waar dat nodig is.

Behalve kennisoverdracht komt bij de opleiding tot nalatenschapscoach ook aspecten op het psychologische/sociale vlak aan de orde zoals bijvoorbeeld conflictkennis, bemiddeling, harmonie scheppen en de aspecten van rouw- en verliesverwerking.

Meer weten? Ik leg een en ander graag uit in een persoonlijk en vrijblijvend gesprek.

 

 

 

 

 

Bij leven (nalatenschapsplanning)

Het van te voren bezig zijn met je eigen nalatenschap is iets wat de meeste mensen niet graag doen. Ook het praten hierover (met dierbaren) is niet gemakkelijk. Toch is het wel verstandig om dit te doen want veel problemen kunnen voorkomen worden en belasting kan worden bespaard als u de praktische zaken rondom uitvaart en erfenis bij leven al goed regelt.
Men zegt niet voor niets het is beter te schenken met een warme hand. Een nalatenschapscoach kan u daarbij helpen en indien nodig begeleiden bijvoorbeeld naar de notaris.

Centraal bij de nalatenschapsplanning bij leven staat het opmaken van uw persoonlijk Levensdossier. Het Levensdossier is een belangrijk naslagwerk voor uw nabestaanden bij het afwikkelen van uw nalatenschap, maar ook bij leven zult u er zelf plezier van hebben. Het is een op maat gemaakt dossier waarin uw persoonlijke wensen staan maar waarin ook uw financiële situatie en feiten met betrekking tot uw vermogen in beeld worden gebracht.

Het beste is om deze goed beveiligd vast te leggen in een digitale kluis. Ook voor het opstellen van een Levenstestament kan het Levensdossier gebruikt worden.

Meer weten?
Ik leg een en ander graag uit in een persoonlijk en vrijblijvend gesprek. 

Het mooie van het leven schuilt in de eenmaligheid ervan.

Emily Dickinson

Werkwijze

Ieder coaching traject start met een gratis vrijblijvend kennismakingsgesprek . Dit gesprek zal voornamelijk bestaan uit het bespreken van uw hulpvraag en het gewenste doel. Vervolgens beslissen we met elkaar of het zinvol is verdere afspraken te maken.

Indien wordt besloten met elkaar verder te gaan dan ga ik inventariseren wat de wensen zijn en wat het beste bij uw situatie past. We brengen dit samen in kaart en leggen dat duidelijk vast. Aan de hand van een stappenplan en een taakverdeling (mijn insteek is dat de opdrachtgever waar gewenst een belangrijk deel van de werkzaamheden zelf uitvoert) kan een prijsopgaaf worden gedaan.
De gesprekken vinden plaats bij u thuis, in uw eigen vertrouwde omgeving.

 

Kennismakingsaanbod

1. Gratis oriënterend kennismakingsgesprek.

2. Opstellen van een persoonlijk Levensdossier. 

Samen met u de gegevens inventariseren en dit uitwerken in een persoonlijk Levensdossier. Vooraf vindt overleg plaats over het verzamelen van de benodigde informatie. Het persoonlijk Levensdossier kan zowel op papier als digitaal (op USB-stick en/of uw digitale kluis) worden opgeleverd. Hier aan worden ook uw belangrijke documenten zoals bijvoorbeeld testament en aankoopakte woning toegevoegd.
Het ordenen van uw administratie en/of opvragen van alle relevante zaken bij derden behoort tot de mogelijkheden. De kosten voor het samenstellen/vervaardigen van een PLD bedragen € 75,00 per uur + reistijd en reiskosten wanneer het buiten de regio het Gooi is.
Een eventuele digitale kluis wordt rechtstreeks op naam en voor rekening van cliënt afgesloten.

 

 

Wie ben ik

 

Erna Kompier is de naam, 65 jaar oud en geboren en getogen in het Gooi. Getrouwd met Kees, 2 kinderen en inmiddels 4 heerlijke kleinkinderen.

Al vele jaren ben ik werkzaam in de administratieve dienstverlening en ondersteun ik ondernemers en particulieren op het gebied van financiën en administratie. Naast gecertificeerd ICR nalatenschapscoach ben ik ook belastingconsulent.

Integer, praktisch ingesteld, sociaal en empathisch vermogen zijn belangrijke kernwaarden voor mij waarbij de mens centraal staat. In het dagelijks leven blijkt dat ondersteuning bieden en luisteren naar elkaar veel zaken snel inzichtelijk kunnen maken.

Mijn doel is dan ook om de cliënt, in een veilige en vertrouwde omgeving, te ondersteunen, te begeleiden en zoveel mogelijk te ontzorgen.

Geluk is als een vlinder die ongrijpbaar is zolang je erop jaagt, maar die op je neerstrijkt als je rustig gaat zitten.

Nathaniel Hawthorne

Contact

Erna Kompier
Albert Schweitzerlaan 11
1277 BV Huizen
06 1879 5812

Albert Schweitzerlaan 11, Huizen